Tuesday, August 4, 2015

GLUCOSUMGLUCOSUM

Sinonim           :  D-Glucose, Dextrase, Blood sugar, Grapo sugar, Cera sugar, Dextropur, Dextrosol, Glucolun. C6H12O6 BM.180,16.
Pemerian          :  Serbuk hablur, putih atau tidak berwarna, tidak basah, rasa manis.
Kelarutan         :  1/air; 60/etanol 95% ; m/air mendidih & etanol mendidih.
Khasiat            : Kalorigonik
Pemberian        :  Oral, Injectio
DM/DL            :  -
Golongan         : Bebas
Sediaan            :  Glucosi Injectio (5%, 10%, 20%, 50%). pH 3,5 – 6,5
pH/bt/E            :  pH = - ; bt 1% = 0,1 ; bt 5,05 % = 0,52 ; E = 0,16)+++
Sterilisasi         :  Untuk Injectio Cara A segera setelah dibuat)***, II & IV
O.T.T.              :  - Alkali, NaHCO3 : di…..pandakan terjadi warna gelap, karena penguraian.
      - Iodium ----- Irasionil, daya oksidasi …… dan daya mengurai terhadap Glucosa
      - Lihat lampiran O.T.T. hal 141
Catatan            :  - Glucosa dalam larutan suntik dan cara melarutkan lihat V. Duin hal 180 dan 83
      - Glukosa anhydrat, dan Glucosa monohydrat (Parenteral)

No comments:

Post a Comment